wij staan voor een duidelijk antwoord op uw juridische vragen.
proactiviteit | service op maat | passie en visie | een persoonlijke en discrete aanpak | steeds een eerlijke prijs
wij maken uw zorgen de onze.
Juridische diensten

Wij maken u wegwijs in het kluwen van reglementeringen bij de oprichting van uw vennootschap, en gidsen u nadien verder in het juridisch landschap. Dan kan u zich concentreren op uw core business, en toch zeker zijn dat uw vennootschap al haar wettelijke verplichtingen nakomt.

Lees meer

Fusies & Overnames

Wenst u uw zaak van de hand te doen, of wilt u een bedrijf kopen? L&P is uw partner; van de waardering van het handelsfonds of de aandelen, de onderhandelingen bij het opmaken van de overnameovereenkomst, tot het ondertekenen van de overeenkomst zelf.

Lees meer

Vermogensplanning

Estate Planning is het beheer van het kapitaal en vermogen, met als doel de nalatenschap zo voordelig mogelijk over te dragen aan de erfgenamen. Wij assisteren u met de voorbereiding van de successie (o.m. testamenten en schenkingen), als rentmeester van patrimonia, alsook met het beheer van uw onroerend goed.

Lees meer

Arbitrage & Bemiddeling

Een procedure voor de rechtbank is niet alleen tijdsrovend en duur, het is veelal ook onnodig. Wij helpen partijen in conflict bij al hun arbitrage-en bemiddelingsprocedures door een correct juridisch en administratief kader te creëren, en waar nodig op vraag van de klant de onderhandelingen te voeren.

Lees meer

 
Van ondernemers Voor ondernemers

Wij zijn uw partner tijdens het uitbouwen van uw zaak en vermogen. Samen hebben we tientallen jaren ervaring, als ondernemers en juristen actief binnen het vennootschapsrecht. Wij staan voor goed onderbouwd en duidelijk advies.

Het is onze missie om een vertrouwenspersoon te worden, die u met advies op maat en op lange termijn bijstaat. Een klant is voor ons geen dossiernummer.

Contacteer ons

Kom vrijblijvend praten

Kom met ons praten. We luisteren waar u nood aan hebt, en lichten toe waar we kunnen helpen. Dit kan gratis, en geeft ons de kans te verduidelijken wat de kost zal zijn. U kiest zelf waar we wel en niet assisteren.

Uitstekend advies voor een transparante en eerlijke prijs.

Contacteer ons

 

Actualiteit

De bedrijfsovernamemarkt in cijfers

We brengen in deze bijdrage de typische bedrijfsovername cijfermatig in kaart, in de hoop een leidraad aan te reiken van wat courant is en inspiratie te geven tijdens het onderhandelingsproces. 

We hebben het hier over transacties binnen de KMO-sfeer, veelal familiale bedrijven die nu meer dan ooit extern worden overgelaten omdat kinderen meer dan vroeger de vrijheid wordt gelaten hun eigen carrièrekeuzes te maken. En een verkoop aan derden voorkomt soms ook de problemen van gelijkberechtiging tussen de kinderen binnen de opvolgingsproblematiek.

Een tweede zaak die de laatste jaren opvalt, is dat de waarde van het bedrijf zich steeds meer uitdrukt in een veelvoud van het brutobedrijfsresultaat (EBITDA) : de multiple. In 2019 nam die gemiddelde betaalde multiple nog ietwat toe. We verwachten, in navolging van de corona-crisis, dat die in 2020 opnieuw wat zal dalen.

Lenen bij de bank blijft anderzijds goedkoop, en dat klimaat zal het komende jaar allicht niet erg veranderen. Die lage rente blijkt ook één van de voornaamste drijfveren voor een bedrijfsovername. De bedrijfsovernamemarkt blijft dus allicht een kopersmarkt: er is meer vraag dan aanbod, en mooie dossiers zijn schaars. Men is best proactief en alert, en start tijdig: gemiddeld duurt de zoektocht tussen de één en twee jaar!

Lees meer