wij staan voor een duidelijk antwoord op uw juridische vragen.
proactiviteit | service op maat | passie en visie | een persoonlijke en discrete aanpak | steeds een eerlijke prijs
wij maken uw zorgen de onze.
Juridische diensten

Wij maken u wegwijs in het kluwen van reglementeringen bij de oprichting van uw vennootschap, en gidsen u nadien verder in het juridisch landschap. Dan kan u zich concentreren op uw core business, en toch zeker zijn dat uw vennootschap al haar wettelijke verplichtingen nakomt.

Lees meer

Fusies & Overnames

Wenst u uw zaak van de hand te doen, of wilt u een bedrijf kopen? L&P is uw partner; van de waardering van het handelsfonds of de aandelen, de onderhandelingen bij het opmaken van de overnameovereenkomst, tot het ondertekenen van de overeenkomst zelf.

Lees meer

Vermogensplanning

Estate Planning is het beheer van het kapitaal en vermogen, met als doel de nalatenschap zo voordelig mogelijk over te dragen aan de erfgenamen. Wij assisteren u met de voorbereiding van de successie (o.m. testamenten en schenkingen), als rentmeester van patrimonia, alsook met het beheer van uw onroerend goed.

Lees meer

Arbitrage & Bemiddeling

Een procedure voor de rechtbank is niet alleen tijdsrovend en duur, het is veelal ook onnodig. Wij helpen partijen in conflict bij al hun arbitrage-en bemiddelingsprocedures door een correct juridisch en administratief kader te creëren, en waar nodig op vraag van de klant de onderhandelingen te voeren.

Lees meer

 
Van ondernemers Voor ondernemers

Wij zijn uw partner tijdens het uitbouwen van uw zaak en vermogen. Samen hebben we tientallen jaren ervaring, als ondernemers en juristen actief binnen het vennootschapsrecht. Wij staan voor goed onderbouwd en duidelijk advies.

Het is onze missie om een vertrouwenspersoon te worden, die u met advies op maat en op lange termijn bijstaat. Een klant is voor ons geen dossiernummer.

Contacteer ons

Kom vrijblijvend praten

Kom met ons praten. We luisteren waar u nood aan hebt, en lichten toe waar we kunnen helpen. Dit kan gratis, en geeft ons de kans te verduidelijken wat de kost zal zijn. U kiest zelf waar we wel en niet assisteren.

Uitstekend advies voor een transparante en eerlijke prijs.

Contacteer ons

 

Actualiteit

Selectiecriteria voor een goede externe bestuurder

Meer en meer Vlaamse KMO's trekken externe bestuurders aan om het vennootschapsbestuur te professionaliseren. Welke selectiecriteria dient men indachtig te blijven?

Lees meer