wij staan voor een duidelijk antwoord op uw juridische vragen.
proactiviteit | service op maat | passie en visie | een persoonlijke en discrete aanpak | steeds een eerlijke prijs
wij maken uw zorgen de onze.
Juridische diensten

Wij maken u wegwijs in het kluwen van reglementeringen bij de oprichting van uw vennootschap, en gidsen u nadien verder in het juridisch landschap. Dan kan u zich concentreren op uw core business, en toch zeker zijn dat uw vennootschap al haar wettelijke verplichtingen nakomt.

Lees meer

Fusies & Overnames

Wenst u uw zaak van de hand te doen, of wilt u een bedrijf kopen? L&P is uw partner; van de waardering van het handelsfonds of de aandelen, de onderhandelingen bij het opmaken van de overnameovereenkomst, tot het ondertekenen van de overeenkomst zelf.

Lees meer

Vermogensplanning

Estate Planning is het beheer van het kapitaal en vermogen, met als doel de nalatenschap zo voordelig mogelijk over te dragen aan de erfgenamen. Wij assisteren u met de voorbereiding van de successie (o.m. testamenten en schenkingen), als rentmeester van patrimonia, alsook met het beheer van uw onroerend goed.

Lees meer

Arbitrage & Bemiddeling

Een procedure voor de rechtbank is niet alleen tijdsrovend en duur, het is veelal ook onnodig. Wij helpen partijen in conflict bij al hun arbitrage-en bemiddelingsprocedures door een correct juridisch en administratief kader te creëren, en waar nodig op vraag van de klant de onderhandelingen te voeren.

Lees meer

 
Van ondernemers Voor ondernemers

Wij zijn uw partner tijdens het uitbouwen van uw zaak en vermogen. Samen hebben we tientallen jaren ervaring, als ondernemers en juristen actief binnen het vennootschapsrecht. Wij staan voor goed onderbouwd en duidelijk advies.

Het is onze missie om een vertrouwenspersoon te worden, die u met advies op maat en op lange termijn bijstaat. Een klant is voor ons geen dossiernummer.

Contacteer ons

Kom vrijblijvend praten

Kom met ons praten. We luisteren waar u nood aan hebt, en lichten toe waar we kunnen helpen. Dit kan gratis, en geeft ons de kans te verduidelijken wat de kost zal zijn. U kiest zelf waar we wel en niet assisteren.

Uitstekend advies voor een transparante en eerlijke prijs.

Contacteer ons

 

Actualiteit

De bedrijfsovernamemarkt in cijfers

Met de start van 2020, reflecteren we kort over het voorbije jaar en trachten we de typische overname cijfermatig in kaart te brengen, in de hoop een leidraad aan te reiken van wat courant is en inspiratie te geven tijdens het onderhandelingsproces.

Net als de jaren daarvoor, wisselden ook in 2019 immers nog heel wat bedrijven van eigenaar. Goed nieuws: dat zal in 2020 waarschijnlijk niet anders zijn. We hebben het dan over transacties binnen de KMO-sfeer; men vindt binnen de familie niet steeds capabele (en/of geïnteresseerde) opvolgers, en kinderen worden meer dan vroeger de vrijheid gelaten hun eigen carrièrekeuzes te maken. Meer dan ooit worden familiebedrijven dan ook extern verkocht. En een verkoop aan derden voorkomt soms ook de problemen van gelijkberechtiging tussen de kinderen binnen de opvolgingsproblematiek.

Een tweede gegeven is dat de waarde van het bedrijf zich steeds meer uitdrukt in een veelvoud van het brutobedrijfsresultaat (EBITDA) : de multiple. In 2019 nam die gemiddelde betaalde multiple ietwat af, maar we verwachten niet dat die in 2020 verder zal dalen.

Lenen bij de bank blijft anderzijds goedkoop, en dat klimaat zal het komende jaar allicht niet erg veranderen. Die lage rente blijkt ook één van de voornaamste drijfveren voor een bedrijfsovername. De bedrijfsovernamemarkt blijft dus allicht een kopersmarkt: er is meer vraag dan aanbod, en mooie dossiers zijn schaars. Men is best proactief en alert, en start tijdig: gemiddeld duurt de zoektocht tussen de één en twee jaar!

Lees meer